Dat de SP vooral predikt voor eigen parochie is bekend. Nu maken ze het wel heel erg bont. De SP wil de afvalstoffenheffing helemaal afschaffen. De niet geringe kosten van afvalverwerking moeten vervolgens opgebracht worden door de huizenbezitters via de OZB. Dat betekent dat iedereen die gezorgd heeft dat hij/zij een eigen huis kan opbrengen nu ook nog moet gaan betalen voor het afval van alle mensen die geen eigen huis bezitten.

Dit idiote voorstel is zeker geen stimulans om de afvalstromen te verminderen of om afval te scheiden. Net het tegenovergestelde wordt in de hand gewerkt, grotere afvalstromen zullen het gevolg zijn. Deze toename van de afvalkosten moet dan ook nog eens enkel en alleen door de huizenbezitters betaald worden. Dat is dus ook absoluut geen eerlijkere verdeling van de belastingen, maar net het tegenovergestelde.

Ik zou dit zelfs diefstal willen noemen.

Nee je zou net de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing af moeten schaffen, zodat iedereen zijn eigen kosten moet betalen. Dan wordt iedereen ook bewust van de kosten van afvalverwerking. Daarbij moet je afvaldumping hard aanpakken, de boetes daarop flink verhogen en de pakkans vergroten. De totale som van de kwijtschelding kun je vervolgens anders verrekenen zodat deze iedereen ten goede komt.

Paul Hazen

Fractievoorzitter Stadspartij

31 juli 2020