Spreektekst van fractievoorzitter Paul Hazen op woensdag 3 november 2022 uitgesproken tijdens de begrotingsbehanderling 2022 in de gemeente Heerlen. 

SPROOKJE

Ik stel u de familie Fantast voor. Vader Piet Fantast, moeder Truus Fantast-Goedgelovig en de kinderen Jan en Mieke. Vader en moeder werken beide parttime en verdienen goed, samen € 3000 per maand. Ze hebben een mooie half vrijstaande woning met een flinke hypotheek, gaan 3 keer per jaar op vakantie, een mooie middenklasse auto en een kleine boodschappenauto horen er natuurlijk ook bij. Verder laten ze het zich ook goed gaan, enkele keren per maand uit eten en ook een avondje schouwburg of stappen is heel normaal. De kinderen op hockey en tennis en dus wordt ook een en ander verteerd in de kantines.

Helaas kan dat niet allemaal betaald worden van de reguliere inkomsten van € 3000. Daarom wordt er jaarlijks een bedrag van € 12.000 bijgeleend. Daarmee kunnen ze de maandelijkse uitgaven met   € 1000 opkrikken en zich een heel prettig leven permitteren. Een leven zoals in een sprookje, dat zou dan ook eindigen met “en ze leefden nog lang en gelukkig”.

De werkelijkheid is echter geen sprookje. Je kunt wel enkele jaren achter elkaar lenen maar eens moet je terugbetalen. Daarvoor staat echter in dit geval uitsluitend het inkomen van € 3000 ter beschikking en daaraan hebben ze al tekort om het dagelijks leven te financieren. Dat betekent dat ze moeten bezuinigen op alle uitgaven. Weg mooie huis, weg mooie auto en vakanties en uitjes zijn ook niet meer mogelijk. Familie Fantast is zeker niet meer gelukkig en het draait uit op een echtscheiding en van de kinderen komt ook niet veel terecht.

DRAMATISCH

Vergelijk dit eens met de gemeente Heerlen.  Bij ons komt jaarlijks € 430 miljoen binnen. Wij leven echterop zeer grote voet. Onze ambities kunnen we niet betalen met de reguliere inkomsten en daarom lenen we geld en niet een klein beetje. Onze schulden zijn de laatste jaren alleen maar opgelopen. Eind 2017 hadden we nog een schuld van 246 miljoen en eind 2022 verwacht u dat er een schuld staat van 422 miljoen, bijna 60% meer. De schuld was 1 januari 2018 nog 57% van onze totale baten en zal tot 1 januari 2023 oplopen naar 98% van onze inkomsten. Dit lijkt verdacht veel op de familie Fantast, wij leven op veel te grote voet. De rekening van dit geheel komt bij onze kinderen terecht, maar daar maalt u natuurlijk niet om. De Stadspartij vindt dit echter dramatisch en kan voor dit financiële wanbeleid de handen niet op elkaar krijgen.

Straks zal de coalitie deze begroting natuurlijk weer zonder slag of stoot goedkeuren. Dat zijn we gewend, kritisch benaderen of beoordelen op impact is deze coalitie volledig vreemd. Zoals ik al in het Presidium stelde, hadden we deze vergadering ook schriftelijk af kunnen doen. Het geleuter in deze vergadering leidt verder niet tot wezenlijke bijstelling van dit afgrijselijk financieel stuk.

FINANCIEEL WANBELEID

Overigens hebben we ook al in juni een vergadermarathon gehouden over de zogenaamde kadernota. In die vergadering heb ik mij beperkt tot een 3-tal aandachtspunten.

  1. Ten eerste heb ik aandacht gevraagd voor de dienstverlening van onze gemeente aan haar inwoners en bedrijven. Tijdens de meest recente commissievergaderingen is dit onderwerp daarna nog tig keer aan de orde geweest omdat dit een zorgenpunt is en blijft. In de voorliggende begroting vind ik dit echter niet terug.
  2. Tevens heb ik destijds aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid en aanpak van verkeersdebielen. Tijdens die bewuste vergadering werd toegezegd dat dit een speerpunt zou worden in 2022. In de begroting vind ik ook hiervan niets terug. Wat was die toezegging waard? Ik geef zelf maar het antwoord: NIETS.
  3. Als derde heb ik bij die vergadering gevraagd om de processen in het sociaal domein eens nader te analyseren om te bezien of daar wellicht kosten bespaard zouden kunnen worden omdat dit de grootste kostenpost van de gemeentelijke uitgaven is. Ook hierover is niets terug te vinden in de voorliggende begroting.

Voorzitter, ik heb destijds voor de kat zijn viool staan praten. Ook die vergadering hadden we gevoeglijk over kunnen slaan. U doet toch wat u wilt.

Ga vooral zo door, het moment van financiële instorting komt vanzelf. Maar zeg achteraf niet dat de Stadspartij u niet gewaarschuwd heeft.

Paul Hazen

Fractievoorzitter Stadspartij

3 november 2021