In september heeft de raad in meerderheid besloten om bijna 1,2 miljoen beschikbaar te stellen om het centrum op te knappen. Verschillende fracties hadden nadere vragen over deze uitgaven. Waaraan wordt de 1,2 miljoen uitgegeven, hoe is de verdeling van deze gelden, wie gaat dit uitvoeren.

 NIet Relevant 

Deze vragen werden maar heel summier beantwoord. In de raad werd wethouder van Zutphen nader aan de tand gevoeld, maar hij bleef vaag. Ons bereikte tussentijds het bericht dat de eigenaar c.q. directeur van een van de partijen, bureau Mockus, de “buurman” van de heer van Zutphen zou zijn. Uiteraard heeft de Stadspartij meteen navraag gedaan of dit gerucht op waarheid berust. Deze vraag was zeker relevant omdat de wethouder zo terughoudend was bij de verantwoording van de uitgaven. Het antwoord van de wethouder op deze vraag luidde “Ik vind het totaal niet relevant waar iemand woont.” Hij weigerde dus te antwoorden en daarmee bleef ook dit gerucht boven de markt hangen. Vervolgens werd het voorstel van het College door de coalitie, een ruime meerderheid in de raad, zonder verdere opmerkingen aangenomen.

Onderzoek

Wij en ook de fractie Hart Leers vonden dat dit nader onderzocht moest worden. Wij hebben burgemeester Wever verzocht om de gang van zaken nader te onderzoeken. Binnen één week kregen wij de resultaten van dit “onderzoek” in de vorm van een memo aangereikt. Het memo begint met de opmerking dat de heren Leers en Hazen in de raad “gesuggereerd hebben” en “geruchten en insinuaties” verspreid hebben. Deze teneur van het memo is al veelzeggend. Feitelijke vragen werden kortaf beantwoord met de mededeling dat de wethouder zich niet bemoeid heeft met de opdrachtverstrekking en dat de eigenaar van het betreffende bureau inderdaad bij de wethouder in de buurt woont, maar dat de wethouder hem nauwelijks kent.

 Eenieder mag zich een oordeel vormen over dit verhaal.

Paul Hazen

Fractievoorzitter Stadspartij

18 oktober 2021