16 maart is het zover, u kunt gaan stemmen voor de leden van de gemeenteraad van Heerlen. LET OP, sommige stembureaus zijn al open op maandag 14 en dinsdag 15 maart.

De Stadspartij is: constructief, deskundig, persoonlijk betrokken en altijd gericht op bestuurlijke verantwoordelijkheid. In de periode 2022-2026 willen wij deel uitmaken van het college van B&W.

De Stadspartij is een sociaal-liberale partij die binnen de financiële mogelijkheden het maximale voor de inwoners van Heerlen wil doen. De kerntaken van een gemeente moeten maximaal uitgevoerd worden. Hierbij willen wij samen met inwoners en ondernemers zorgen dat onze stad weer een leefbare stad wordt. Voorzieningen en onderhoud van onze hele gemeente zullen op peil gebracht worden.

Dit zijn onze speerpunten:

Stadspartij staat voor:  Wonen, werken, welzijn!

  • Leefbaarheid en veiligheid begint in de eigen straat en buurt
  • Duurzaamheid en circulaire economie nu echt centraal plaatsen
  • Maximale zorg voor werkgelegenheid
  • Maximale inkomensvoorziening en zorg voor iedereen die daar recht op heeft
  • Goede bereikbaarheid voor een sterke economische structuur
  • Geen lastenverhogingen voor onze inwoners
  • Samenwerken met andere gemeenten op basis van vrijwilligheid en te behalen winst
  • Concentreren op kerntaken

Lees hier het hele programma.