Tijdens de raadsvergadering van 31 maart 2021 is het “oude” bestemmingsplan Heerlerheide Noord uit 2019 met spoed erdoorheen geduwd zonder de normale procedure te volgen. Hierdoor worden enkele honderden bouwtitels geschrapt en is nieuwbouw in dit deel van de stad (Passart, Wieër, Nieuw Einde en Vrieheide) nagenoeg onmogelijk geworden.

 In januari van dit jaar heeft de raad besloten dat nieuwbouw van woningen waar behoefte aan is (levensloop bestendige- en starterswoningen) gefaciliteerd moet worden. Dit nieuwe beleid is helemaal niet meegenomen in het nu vastgestelde bestemmingsplan.

 Waarom kunnen geen starterswoningen gerealiseerd worden op de plaats waar voorheen de flats aan de Lauriestraat stonden. Dat zou goed zijn voor de wijk en ook goed voor jonge woningzoekenden. Ditzelfde geldt voor de Rozestraat. Daarnaast worden andere mogelijke woningbouwlocaties ten onrechte geschrapt. Zo zijn er meer dan 20 losse woningbouwplaatsen tussen de bestaande bebouwing die zeker gebruikt kunnen worden.

 Kortom de dupe van dit besluit is het gebied Heerlerheide Noord. Wij vermoeden dat het College een dubbele agenda heeft. Zij willen vooral nieuwbouw realiseren in het Centrum en daardoor zijn de wijken de dupe.

 De argumentatie van de wethouder (Loek Damen) raakte verder ook nog kant nog wal, hij wil een ongewenste ontwikkeling tegenhouden. Wij hadden de indruk dat hij zijn eigen instrumentarium niet kende, want met een voorbereidingsbesluit kun je iedere ontwikkeling een halt toeroepen zonder een bestemmingsplan met verstrekkende gevolgen erdoorheen te jagen.

 Het stuntelige optreden van de wethouder leidde ertoe dat een motie van treurnis ingediend werd. Deze motie werd niet gesteund door de coalitie, die wel erkende dat de wethouder “zeer onhandig” handelde, maar bleef hem een hand boven het hoofd houden. Het is wachten op de volgende “stunt” van deze wethouder.

Paul Hazen

Fractievoorzitter Stadspartij

1 april 2021 (zeker geen grap)