De verkiezingen hebben voor de Stadspartij helaas niet het verwachte en gehoopte resultaat opgeleverd. Uiteindelijk waren er welgeteld 9 stemmen te weinig op de Stadspartij uitgebracht om een raadszetel in de wacht te slepen. Vanaf 1978 was de Stadspartij vierenveertig jaar onafgebroken vertegenwoordigd in de Heerlense gemeenteraad.

Spijtig genoeg komt nu aan deze lange periode een einde. Gelukkig mogen we wel terugkijken op een heel succesvolle periode met vele goede resultaten. Hierbij werd veel bereikt, waarbij de volledige renovatie van het centrum van Heerlerheide het meest in het oog springt.

Natuurlijk wil de Stadspartij alle mensen bedanken die de partij dVerkiezingslogo 2022e afgelopen vierenveertig jaar gesteund hebben.  De Stadspartij blijft ook buiten de raad politiek actief en blijft zich  inzetten voor alle inwoners van Heerlen. Daarbij zullen de bestaande contacten aangesproken kunnen worden. Bestuur en leden zullen over een jaar evalueren op welke wijze de partij voortgezet kan worden.

Natuurlijk was er wel succes voor de Jongerenpartij, die bij de eerste deelname meteen drie raadszetels wist te bemachtigen.  De Jongerenpartij is op initiatief en met steun van de Stadspartij opgericht en staat nu volledig op eigen benen. Wij wensen de jongeren heel veel succes en hopen dat zij de komende periode deel kunnen nemen aan de nieuw te vormen coalitie.

Bestuur en Fractie van de Stadspartij