Onderstaand de bijdrage van de Stadspartij aan de begrotingsbespreking in de Gemeenteraad van Heerlen. Uitgesproken door onze fractievoorzitter Paul Hazen.

Heel kort wil ik ingaan op de staat van onze financiën. Deze wordt door het College veel beter voorgesteld dan dat de werkelijkheid is. Je kunt wel zeggen dat je rond komt met het geld dat je binnenkrijgt, indien ondertussen de schulden schrikbarend toenemen, gaat het niet goed met je. Dat is zo in een huishouden en ook bij een gemeente. Onze schulden nemen komend jaar met 57 miljoen toe naar een recordschuld van 468 miljoen. Zo goed gaat het met onze financiële huishouding.

Dan wil ik vervolgen met onze bijdrage van gisteren en de reactie van het College daarop. Onze bijdrage had de titel meegekregen “CONTROLEREN IN DE MIST”. Gisteren bleek dat niet alleen de Stadspartij moeite had met de communicatie van dit College. Zonder ook maar een moment ruggenspraak over de bijdrage bij deze begrotingsbehandelingen, kwamen de oppositiepartijen allemaal met opmerkingen van dezelfde strekking en zelfs coalitiepartij D66 had daar een soortgelijke mening over. Dat geeft toch wel aan dat er iets aan de hand moet zijn.

Bij de beantwoording in 1e termijn door het College werden we weer volledig bevestigd in onze mening.

Er werden vragen gesteld over een eventueel wachtgeld van de vertrekkend wethouder Simons. Deze gaf geen antwoord op de vraag of hij hier gebruik van ging maken en verwees naar wethouder de Beer, die vervolgens ook geen antwoord wenste te geven. Terwijl een antwoord van wethouder Simons zo gemakkelijk zou kunnen zijn: “Ja ik heb hier recht op en ik wil hier ook gebruik van maken”. Het wordt tenslotte toch openbaar. Of wij als raad daar nu morele bedenkingen bij hebben of niet doet helemaal niet ter zake, het bestaat een recht en daar kun je wel of niet gebruik van maken. Nu wordt er mist gecreëerd die nergens voor nodig is.

Veel erger was echter de reactie van wethouder van Zutphen.

Onze opmerkingen dat we geen volledige informatie kregen en soms zelfs onjuiste informatie werd glashard ontkend. Informatie wordt altijd volledig verstrekt en als dat nog uitgebreider moet, kunnen we daarover praten. Onjuist informeren komt bij dit College nooit voor. Nee deze wethouder herkent zich niet in onze voorbeelden. Dat is al jaren de houding van deze wethouder en ik denk dat hij zo zelfingenomen is dat hij het zelf ook nog gelooft.

Over het voorbeeld van de centruminvestering gaf hij aan dat we volledig geïnformeerd werden na de commissievergadering en voor de raadsvergadering dat het besluit genomen moest worden. NIET WAAR meneer van Zutphen. We kregen onvolledige informatie en daar moesten we het maar mee doen. Nadat het besluit genomen was wilde ikzelf het er niet bij laten zitten en heb ik schriftelijke vragen gesteld om de onderste steen boven te krijgen. Vervolgens hebt u ook nog geprobeerd om beantwoording van deze vragen op de lange baan te schuiven en een uitstelbrief gestuurd. Omdat ik met de vuist op tafel geslagen heb, is vorige week pas inzicht in de cijfers verstrekt. Uw beantwoording van gisteren is dus onjuist.

Ander voorbeeld:

Tijdens de presentatie van het gevelplan door de heer Huisman boven in Schunck was er ten opzichte van de inhoud een positieve houding van een groot deel van de raad. Ook ik was destijds zeker niet negatief over het idee, maar vroeg toen nadrukkelijk dat de raad wel inzicht moest krijgen over de kosten voordat er een besluit genomen kon worden. Uzelf bevestigde toen dat we zeker nog aan zet zouden komen voordat er geld aan dit plan gekoppeld zou worden. Hierop aangesproken tijdens de onlangs gehouden commissievergadering kwam u met het lulverhaal “ik heb destijds gezegd dat u aan zet zou komen wanneer het een raadsbevoegdheid betreft, het is echter een Collegebevoegdheid”. Dat is totale onzin, dat hebt u destijds zeker niet gezegd. Vele aanwezige raadsleden, ook van de coalitie hebben na die bewuste commissievergadering tegen mij gezegd “dat heeft hij inderdaad nooit gezegd”.

Meneer van Zutphen komt steeds weg met deze draaierij omdat hij zich gesteund weet door een coalitie die gegijzeld wordt door een overmachtige SP. Ze durven niets te zeggen, bang dat ze weggestuurd worden.

Heerlen kan alleen gered worden van deze wijze van besturen indien de macht van de SP gebroken wordt. De SP breekt overal al vanzelf in stukken, helaas is dat in Heerlen nog niet het geval. Wij hopen dat die kadaverdiscipline ook hier een keer doorbroken wordt, dan kunnen de overige partijen daarna starten met puinruimen.

Gezien de houding en antwoorden van het College in 1e termijn heeft het voor ons geen zin meer om onze tijd te verdoen in deze vergadering, die we dus nu ook zullen verlaten.

Paul Hazen

Fractievoorzitter Stadspartij

5 november 2020