In 2016 heeft de raad een bedrag van 11.4 miljoen beschikbaar gesteld voor deherontwikkeling van het hele centrum (urban bidbook).

Intussen heeft het College daar 7,5miljoen van verbruikt (het leeuwendeel ging op aan de openbare ruimte in het Maankwartier). Dat betekent dat er nog € 3,9 miljoen gemeentelijk geld beschikbaar is.

Omdat voor de centrumontwikkeling ook nog vele miljoenen subsidie ontvangen zijn van de provincie en IBA is gevraagd om de cijfers nader toe te lichten. Dit wil het College alleen onder oplegging van geheimhouding doen. Iets te verbergen???

Verder is door het College becijferd dat er nog een tekort is van 17,3 miljoen om alle ambities waar te maken. Denk hierbij aan de fietsenstalling, het Royal theater, Thermenmuseum, Mijnmuseum, Landsfort Herlen, Van Gundsvenplein, enzovoort.

Aan de raad wordt nu goedkeuring gevraagd om dit bedrag te lenen en vervolgens naar eigen goeddunken te besteden. Dat geld zal vervolgens weer in de “geldvreetmachine” van wethouder van Zutphen (SP) verdwijnen. Alle projecten waar deze man verantwoordelijk voor is, kosten uiteindelijk meer dan dubbel zoveel als oorspronkelijk begroot. We mogen dus verwachten dat over een jaar of  twee duidelijk wordt dat we ook voor deze projecten nog een miljoentje of 30 tekort komen. Je kunt niet stoppen want intussen zijn al zo’n kleine 30 miljoen verspijkerd.

Tot nog toe heeft de coalitie dit soort loze verhalen geslikt en de gevraagde miljoenen beschikbaar gesteld.          Wij zullen dat zeker niet doen.

Paul Hazen

Fractievoorzitter Stadspartij

19 september 2020