Fractie van de Stadspartij

De fractie van de Stadspartij bestaat uit 2 raadsleden, Paul Hazen (tevens fractievoorzitter) en Henk Butink en 2 fractiemedewerkers, Marie-José van Cleef en Bram Smeets.  Naast deze fractie hebben we een aantal leden die actief bij het fractiewerk betrokken zijn. zij bezoeken de fractie-vergaderingen en  vaak de raadsvergaderingen.  Momenteel zijn dit Flip Hoekstra en Jeroen Hendriks

Het bezoek aan de fractievergaderingen wordt zeer op prijsgesteld. Het geeft de fractie een breder draagvlak binnen onze partij. Bezoekers zijn ook belangrijk als klankbord voor de fractie. Zij moeten immers zo breed mogelijk geinformeerd zijn over het wel en we in onze stad.

Wanneer u zelf interesse heeft in het werk van onze fractie en ook eens de fractievergadering wilt bezoeken, bent u van harte welkom. Neem in dat geval even contact op met iemand uit de fractie. Zij zeggen u graag wanneer de volgende fractievergadering plaatsvindt.  Contactgegevens vindt u op deze pagina.

Om contact met ons op te nemen, gebruikt u mail of telefoon van een van onze bestuurs- of fractieleden. 


Fractie

01 Paul Hazen

 

   Fractievoorzitter

   Paul Hazen
   Tel 045-5226766

 

 

03 Henk Butink

 

   Fractielid

   Henk Butink
   M 06 48 537 271

 

 

Fractiemedewerkers

 

 

   Fractiemedewerker

   
 

 

 

08 Jeroen Hendriks

 

    Fractiemedewerker

   Jeroen Hendriks
   M 06 43 016 048