Verkiezings regelement

Het verkiezingsregelement kan bij het secretariaat worden opgevraagd.