Sinds de laatste verkiezingsdag, woensdag 16 maart, zijn er verschillende cijfers en  naar buiten gekomen. Hierdoor is er toch twijfel ontstaan over de juistheid van de uitslag. Dit heeft het centraal stembureau doen besluiten om de stemmen in zijn geheel opnieuw te tellen.

Voor de Stadspartij kan dit nog een behoorlijke impact hebben. Volgens de laatste telling kwam de Stadspartij 9  stemmen tekort voor een zetel. Nu maar hopen dat bij de hertelling deze 9 stemmen in het voordeel van de Stadspartij gevonden worden. De verschillen in de cijfers waren in de grootteorde van enkele tientallen, dus het zou zo maar kunnen.