Bestuur en Conventleden van de Stadspartij in Heerlen hebben Paul Hazen unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Paul Hazen is sinds 2006 raadslid en vanaf oktober 2013 fractievoorzitter voor de Stadspartij in de gemeenteraad van Heerlen.

Paul Hazen was voorgedragen door het bestuur en tijdens een besloten Conventvergadering is die kandidaatstelling zonder  tegenstemmen overgenomen. Als eerste taak ziet Paul Hazen het, samen met partijgenoten, opstellen van een herkenbaar, helder en transparant verkiezingsprogramma en het realiseren van een krachtige kieslijst.

Sociaal-Liberaal

Paul Hazen over het nieuwe verkiezingsprogramma van zijn partij: “Wij zijn als Stadspartij graag duidelijk. Zonder last te hebben van de belangen van bijvoorbeeld een Tweede Kamerfractie in Den Haag, of een landelijk bestuur, kunnen wij als plaatselijke partij echt kiezen voor de belangen van onze inwoners. Dat hebben wij in het verleden gedaan en dat zullen wij in de toekomst blijven doen. Wij kiezen hiervoor expliciet voor een sociaal-liberale insteek. Wij willen hoe dan ook dicht bij de burgers van onze stad staan en naar hen luisteren. Want daar draait het allemaal om, om het welzijn van de inwoners van Heerlen en dat bereik je alleen als de stad goed bestuurd wordt. Wij streven naar meeregeren en het nemen van bestuurdersverantwoordelijkheid.”

Actief

Paul Hazen is sinds 2006 actief in de Heerlense politiek. Bij zijn intrede in de partij werd hij gekozen tot raadslid. Vanaf 2013 geeft hij leiding aan de fractie en bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en 2018 is Paul Hazen eveneens lijstaanvoerder geweest. Volgens het bestuur van de Stadspartij heeft hij de afgelopen jaren bewezen een gedegen leider voor de fractie te zijn met uitmuntende politieke kwaliteiten en financiële deskundigheid, zonder de belangen van ieder fractielid in het algemeen en de inwoners van de gemeente Heerlen in het bijzonder uit het oog te verliezen. Dit maakt de steun voor Hazen als lijsttrekker unaniem.

Naast zijn lidmaatschap bij de Stadspartij is Paul Hazen bij diverse verenigingen bestuurlijk actief.

Barry van der Ven

Voozitter

25 juli 2022