Op Zuid-Limburgse schaal zijn afspraken gemaakt over de ligging van winkels. Voor Heerlen zijn 4 boodschappenclusters aangewezen (Hoensbroek, Heerlerheide, Centrum-het Loon en Heerlerbaan). Alle overige bestaande winkels en winkelgebieden mogen gewoon blijven bestaan. Solitaire supermarkten wordt geen strobreed in de weg gelegd (denk aan de Lidl Anjelierstraat,  AH Schandelerboord, enz.). Ook bestaande kleinere winkelclusters kunnen natuurlijk gewoon blijven bestaan (Welten, Douve Weien, Zeswegen, enz.). Er mogen alleen geen nieuwe locaties in gebruik genomen worden.

Het Heerlens College wilde nu nog snel 2 nieuwe winkelclusters aanwijzen. Hierbij was geen onderzoek gedaan naar de gevolgen voor bestaande winkels. Gelukkig zag een meerderheid in de raad dit niet zitten.

Helemaal los hiervan doet zich het feit voor dat de Aldi in Zeswegen wil vertrekken omdat deze winkel volgens Aldi niet levensvatbaar is. De wijk is daar natuurlijk niet blij mee. Op het moment dat de Aldi een pand verlaat (eind 2022), kan en mag iedere andere partij in dat pand weer een nieuwe supermarkt beginnen. Dat is gewoon de bestaande afspraak. Er moet natuurlijk wel een ondernemer zijn die daar brood in ziet. Daar hoef je dus geen enkele regeling voor te wijzigen. Enkele partijen in de Raad (o.a. SP en CDA) grepen dit probleem van Zeswegen aan om te doen alsof zij de supermarkt voor Zeswegen gingen behouden. Zij wezen Zeswegen aan als buurtwinkelcentrum en deden het voorkomen alsof hierdoor het probleem opgelost wordt. Hiermee wijzigt niets aan de bestaande situatie en ook verandert dit niets aan het probleem, er is namelijk tot heden geen ondernemer te vinden die daar een supermarkt wil exploiteren.

De Stadspartij gunt zeker Zeswegen zijn eigen supermarkt, maar de gemeente en de Raad is niet bij machte om een ondernemer te dwingen om zich daar te vestigen. Indien je aan de mensen vertelt dat door de aanwijzing als winkelgebied de supermarkt behouden blijft, pleeg je kiezersbedrog. Daar doet de Stadspartij natuurlijk niet aan mee.

Paul Hazen

fractievoorzitter Stadspartij