Terecht dat een aantal partijen aandacht vragen voor duurzaamheid, milieu en leefomgeving. Natuurlijk is het een verplichting voor onze generatie om een leefbare wereld door te geven aan de na ons komende generaties. Indien we hiervoor offers moeten brengen, zullen we dit moeten aanvaarden. Daar staat de Stadspartij vierkant achter.

 Naast een leefbare wereld zullen we echter ook oog moeten hebben voor een betaalbare situatie voor onze kinderen en kindskinderen. Daarover hebben wij gisteren onze grote zorgen geuit. De schulden van gemeente Heerlen zijn in een paar jaar tijd de pan uitgerezen en ook volgend jaar zetten we deze trend door.

Onze inbreng op dit punt werd door het College luchtig weggewoven met de tekst: “we hebben weliswaar veel meer schuld, maar daarvoor laten we ook een mooiere stad na”. Het begrip “mooi” is natuurlijk arbitrair, wat de een mooi vindt hoeft de andere nog niet mooi te vinden. Aan een schuld van 466 miljoen is niets arbitrairs aan, dat is gewoon een hard cijfer. Dat blijkbaar niemand in deze raad zich zorgen maakt over deze exorbitante schuld is verontrustend. Dat de fractievoorzitter van coalitiepartij D66 daarover ook nog heel luchtig meldt, dat dit bij overheidsfinanciën toch anders is en dat Argentinië al 7 keer failliet is gegaan en nog steeds leeft, toont eens temeer de zorgeloosheid van deze raad aan.

Wij blijven van mening dat deze schuldpositie niet kan.

Bovenstaande tekst had ik gisteravond al geschreven en ik had het plan opgevat om nu verder te gaan met het kopje “rekenles”. Gisteravond hadden wethouder de Beer en ondergetekende een discussie over de extra verhoging die wederom bij de OZB belasting voor woningbezitters toegepast zou worden. Het siert deze wethouder dat hij vanmorgen voor 9 uur al contact met mij opnam en toegaf dat de begroting een fout bevatte en dat wij van de Stadspartij dat juist opgemerkt hadden. De opmerkzaamheid van ons leidt ertoe dat de begroting op dit punt aangepast moet worden. Hierdoor hebben wij voor alle bezitters van onroerend goed in Heerlen een onterechte verhoging bespaard. Ook op dit punt waren wij gisteren de enige partij die deze omissie opgemerkt had.

Het belangrijkste boekwerk van het jaar, de begroting voor het komende jaar, staat vol met cijfers en bedragen. Het zijn deze cijfers die wij als kaders aan het College meegeven. Aan de vermelde bedragen heeft het College zich te houden en bij afwijkingen moet de raad onmiddellijk verwittigd worden. Het verwondert ons en baart ons grote zorgen dat het overgrote deel van deze raad luchtig praat over grote schulden, blijkbaar niet door de cijfer brei gespit heeft en alle voorstellen van het College klakkeloos overneemt.

Wij zullen in ieder geval blijven opletten.

De fractievoorzitter van de SP noemde onze opstelling negatief. Gezien de geconstateerde fout bij de OZB zal hij toe moeten geven dat de kritische opstelling van de Stadspartij wel degelijk effectief is. Ik neem aan dat hij zijn kwalificatie van onze bijdrage ook bijstelt.

Wij zullen in ieder geval nu en in de toekomst gepresenteerde cijfers kritisch analyseren en daar is niets negatiefs aan.